Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Hlasové analýzy > ReDat TopicDetection

ReDat TopicDetection

Nástroj pro analýzu kontextu a obsahu hovorových interakcí

ReDat TopicDetection

ReDat TopicDetection je softwarový modul hlasové analýzy určený výhradně jako nadstavba pro ReDat eXperience. Modul ReDat TopicDetection je určen pro analýzu kontextu a obsahu příchozích i odchozích hovorových interakcí. Tyto analýzy mají prakticky neomezené možnosti využití, jeden z nejběžnějších výstupů je detekce „témat hovoru“, popisující základní nosnou informaci ve volání (např. nabídka příslušného produktu zákazníkovi).

  • Analýza kontextu a obsahu hovorů
  • Detekce nosné informace hovorů
  • Výsledky detekce jsou dostupné online
  • Zobrazení v Term Cloud pro maximální efektivitu a přehlednost
  • Instalace modulu je škálovatelná, integrovaná s ReDat eXperience

Modul ReDat TopicDetection poskytuje veškeré výsledky analýz bezprostředně po skončeném volání, to znamená, že statistiky a trendy mohou prezentovat právě probíhající provoz na kontaktním centru.

Hlasové analýzy

Obsah hovoru známe ještě předtím, než si jej poslechnete.

Proces určení téma hovoru

Přepsání hovoru do textu

Přepsání hovoru do textu

Prvním krokem je přepis zaznamenaného hovoru do textu za pomoci jazykového modelu, který se  stará o smysluplnost vět v příslušném jazyce. Tento proces probíhá i v případě nasazení modulu ReDat VoiceProcessor.

Analýza obsahu

Analýza obsahu

Modul provede nad přepsaným textem kontextovou analýzu - nejprve statisticky, následně systém provede kontextovou korekci. Téma hovoru je nezávislé na čase a místě určení.

Výsledky, reporty a grafy

Výsledky, reporty a grafy

Všechny získané výsledky analýzy kontextu a obsahu jsou zobrazovány přehlednou formou na uživatelsky konfigurovatelné ploše, tzv. Dashboard.

Výstupy jsou prezentovány graficky, s možností měnit grafy i zobrazená data...

Term Cloud

Pro maximální efektivitu práce se systémem je dostupné zobrazení tzv. Term Cloud. Term Cloud v grafické podobě prezentuje nejrelevantnější slova zadané sady hovorů.

Pokud spustíme analýzu nad hovory naší společnosti, získáme například tento Term Cloud.

 

Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

Quality Management

Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

VÍCE INFORMACÍ

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

VÍCE INFORMACÍ