Skip Navigation LinksReDat > Služby > Služba Quality Management Support

Služba Quality Management Support

Quality Management (QM) je oblast závislá na mnoha okolnostech a vlastnostech kontaktního centra. Služba Quality Management Support zajišťuje úspěšné a efektivní nasazení systému v prostředí kontaktního centra zákazníka.

Služba Quality Management Support

Službu je možné aplikovat a provozovat na již nainstalovaném a funkčním systému ReDat, který má ukončenou implementaci modulů QM a uživatel systému vlastní akceptační smlouvu. Služba podporuje moduly Quality Managementu systému ReDat, mezi něž lze zařadit například QualityChart , VoiceProcessor, Topic Detection, Reporting atd…

 • Nastavení základních hodnotících formulářů a šablon
 • Celková podpora a přehled o novinkách
 • Návrhy pro rozvoj kontaktního centra
 • Konzultace v oblasti Quality Managementu
Služba Quality Management Support obsahuje

Základní požadavky zákazníka na úvodní hodnotící formuláře a základní šablony pro reporting

Celková podpora a přehled o novinkách

Návrhy pro rozvoj kontaktního centra z hlediska QM

Zákazník získá podporu při sestavování automatických výběrů, formulářů, netradičních metod výběrů nebo konzultaci při práci se šablonami.

V prostředí hlasových analýz lze využívat podporu při nastavení kalkulací, nebo při analýze širších aspektů výsledků hlasových analýz. Součástí služby je i pomoc při sestavení a aktualizaci rozvojových plánů kontaktního centra v oblasti QM, i prioritní informování o novinkách.

 

Přínosy služby Quality Management Support

 

Podpora závisí na rozsahu modulů QM a obsahuje
 • Přidělení kontaktní osoby na straně dodavatele - osoba zajišťující podporu i komunikaci.
 • Podpora uživatele při sestavování automatických výběrů a formulářů v modulu QualityChart.
 • Sestavování netradičních metod výběrů v modulu QualityChart.
 • Konzultace při práci se šablonami v modulu Reporting.
 • Úprava/tvorba nové šablony (4 šablony ročně zdarma) v modulu Reporting.
 • Podpora při nastavení klasifikace modulu VoiceProcessor  (10 klasifikací ročně zdarma).
 • Podpora tvorby nových témat v modulu TopicDetection a grafická prezentace nových témat v systému.
 • Garance 40 hodin osobních konzultací a kontroly systému přes VPN ročně. Součástí služby jsou telefonické konzultace a předem domluvené videokonference.

 

Novinky/školení

Pravidelně Vás seznámíme s novými funkcemi QM, ReDat News - webináře, osobní prezentace, 1x ročně seminář o nových funkcionalitách QM v sídle společnosti RETIA, a.s. (konání tohoto semináře bude zveřejněno na webových stránkách).

* Zákazníci, kteří nemají zakoupenou tuto službu, si mohou zakoupit účast na jednotlivých seminářích.

 

Rozvoj

Pravidelně sestavujeme a aktualizujeme rozvojové plány zákazníka v oblasti QM. Tyto plány zohledňují specifické procesní i personální podmínky kontaktního centra, ale i technické možnosti stávajících systémů. Hlavním cílem strategie je rozvoj QM směřující k vyšší efektivitě celého kontaktního centra.

 

Služba Quality Management Support přinese zákazníkům hlavně rozšíření zkušeností z oblasti QM na kontaktních centrech. Dále to jsou zkušenosti s integrací do jiných informačních systémů, IVR a podpora při plánování rozvoje kontaktního centra po technické stránce se zaměřením na nejnovější trendy v oboru.