Skip Navigation LinksReDat > Služby > Služba Business Analytics

Služba Business Analytics

Služba Business Analytics

Business Analytics poskytuje jednorázovou analýzu nahrávek. Služba analyzuje obsah hovorů uskutečněných v kontaktním centru, reportuje způsob vedení cross-sale a up-sale hovorů nebo monitoruje průběh již probíhajících kampaní. Business Analytics umožňuje zákazníkům vyzkoušet potenciál hlasových analýz na vlastních datech, aniž by bylo třeba investovat do nového systému.

  • Bez nutnosti investovat do nového systému
  • Bez instalace nebo závazku
  • V rámci služby konzultace a interpretace výsledků
Využitím služby Business Analytics lze za zlomek ceny nového systému získat výsledky, které nabízí hlasové analýzy ReDat.

Před provedením této jednorázové analýzy nahrávek z  kontaktního centra se vzájemně definují jednotlivé parametry. Dodání požadovaných výsledků pak probíhá bez instalace jakéhokoliv systému.

Neváhejte nás proto kontaktovat!

 

Jak to probíhá?

Nabídka

Nabídka

Na schůzce se zástupcem ReDat budou představeny detaily služby včetně předání nahrávek (ReDat systém, jiný systém, přes VPN nebo lokálně na místě). Ideální kvalita nahrávek je stereo wav, přijatelné je i stereo mp3 64kbps. Nahrávky, které nesplňují požadovanou kvalitu, mohou znesnadnit realizaci služby.

Zadání

Zadání

Definování požadavků jednorázové analýzy, případně lze aplikovat standardní parametry ReDat. Po odsouhlasení požadavků a vzájemné dohodě na finálním zadání bude připravena konkrétní nabídka.

Koupě

Koupě

Obchodní oddělení ReDat předloží finální nabídku, která bude obsahovat informace o počtu a typu hodnocených nahrávek, kým budou pořízeny a jakým způsobem budou předány, co přesně bude analyzováno, do kdy a za jakou cenu. Na základě poskytnutých informací obě strany podepíší smlouvu o koupi jednorázové služby.

Předání

Předání

Předání nahrávek k analýze. V případě zájmu lze na kontaktním centru dočasně instalovat systém ReDat a nahrávky tak pořídit v maximální kvalitě. V takovém případě se cena služby navyšuje o implementaci tohoto kroku.

Realizace

Realizace

Provedení analýzy nahrávek prostřednictvím software ReDat eXperience, kde se nahrávky nejprve přepíší, spočítají primární parametry a následně proběhnou požadované analýzy.

Výsledky

Výsledky

Předání výsledků, které zahrnují závěrečnou zprávu a grafické výstupy. Součástí předání je i osobní prezentace  analyzovaných nahrávek.