Skip Navigation LinksReDat > Novinky > Školíme své zákazníky

Školíme své zákazníky

30. 03. 2018
Školíme své zákazníky

Portfolio našich zákazníků je značně široké a my se nově můžeme pochlubit i zaznamenáváním dat na dalších 14ti letištích. Jsme si vědomi toho, jak je důležité, aby zákazníci dobře znali produkt, který užívají a uměli ho správně spravovat. Proto jim nabízíme odborná proškolení.

Po dokončení výroby záznamových jednotek ReDat3 v redundantním provedení jsme uspořádali pětidenní školení pro 10 vysoce postavených inženýrů z letištního prostředí. Hlavní náplní školení byla obsluha a správa záznamové jednotky ReDat3 a případná výměna základních komponent systému. Kompletní vyškolení proběhlo ve školícím centru společnosti RETIA, čehož jsme využili a ukázali našim zákazníkům i prostředí a chod celé firmy.

Aby nebyl každý den čistě jenom pracovním, provedli jsme naše alžírské zákazníky i po krásách města Pardubic a nechali je tak trochu nahlédnout do české kultury.

Krátce po ukončení pětidenního školení, proběhly rovněž FAT testy a po jejich úspěšném absolvování jsme celý systém včetně náhradních dílů letecky odeslali k zákazníkovi.

Věříme, že náš systém bude na letištích prosperovat a že nám tyto nově navázané přátelské vztahy umožní nadále se rozvíjet v prostředí ATC/ATM ve světě.