Skip Navigation LinksReDat > Služby > Školení, certifikace a konzultace

Školení, certifikace a konzultace

Produkty ReDat poskytují komplexní řešení záznamu hlasu, dat zobrazovaných na počítačových monitorech a dodávky systémů s vysokou přidanou hodnotou, včetně pokročilých hlasových analýz.

Školení, certifikace a konzultace

Produkty řady ReDat vytváří komplexní systém pro záznam hovorů a Quality Management. Pro jejich 100 % využití připravujeme nejen pro zákazníky, ale i partnerské společnosti semináře a workshopy. Jejich hlavním cílem je zefektivnění správy a provozování systému ReDat.

  • Uživatelské školení v rámci implementace
  • Administrátorské školení
  • Certifikace integrace
  • Partnerské, dohledové a obchodní školení

Druhy seminářů a workshopů

Uživatelské školení - uživatelská úroveň v rámci implementace

Uživatelské školení - uživatelská úroveň v rámci implementace

V rámci implementace systému zajišťujeme pro vybranou skupinu pracovníků školení, které jim poskytne dostatečnou úroveň uživatelských znalostí. Doporučujeme pro všechny, kteří se systémem ReDat budou pracovat. Rozsah a časová náročnost je závislá na rozsahu zaváděného systému.

MÁM ZÁJEM!

Uživatelské školení - uživatelská úroveň - průběžné

Uživatelské školení - uživatelská úroveň - průběžné

Pro efektivní využívání systému ReDat je důležité, aby jeho obsluha byla kvalifikovaná na vysoké odborné úrovni. Průběžné školení seznámí uživatele nejen s novinkami a aktualizacemi, ale také zároveň osvěží využití standardních funkcí nebo připomene některé důležité postupy při správě a nastavení. Službu lze domluvit předem včetně stanovení kalendáře školení nebo ad-hoc.

MÁM ZÁJEM!

Administrátorské a dohledové školení

Administrátorské a dohledové školení

Administrátor zpravidla zodpovídá za správné nasazení systému ReDat a zároveň řeší jeho budoucí rozvoj. Je to osoba, která bude s naší společností v intenzivním kontaktu. Pro administrátory je připraveno speciální školení s důrazem na správné nastavení celého systému, dohledové funkce a Quality Management. Zaškolení a průběžné vzdělávání administrátora je zásadní pro hladké nasazení a fungovaní záznamového systému ReDat.

MÁM ZÁJEM!

Partnerské uživatelské školení, administrátorské, dohledové, servisní a obchodní školení

Partnerské uživatelské školení, administrátorské, dohledové, servisní a obchodní školení

Pro obchodní partnery, kteří chtějí svůj podnikatelský úspěch spojit se systémem ReDat, je připravena série školení a seminářů. Lektoři ReDat poskytnou dostatečný argumentační aparát a zároveň přehled v obchodních, servisních nebo technických oblastech. Na školení se podílí zástupci všech oddělení divize ReDat. V rámci závěrečného hodnocení lze získat certifikaci k dané úrovni znalostí.

MÁM ZÁJEM!