Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Hlasové analýzy > ReDat VoiceProcessor

ReDat VoiceProcessor

Automatické hlasové analýzy a zpracování klíčových slov.

ReDat VoiceProcessor

ReDat VoiceProcessor je softwarový modul hlasové analýzy určený výhradně jako nadstavba pro ReDat eXperience. Hlavním cílem aplikace pro analýzu hlasu ReDat VoiceProcessoru, jenž automaticky zpracovává záznamy na základě vzniklých definic, je vytěžit maximum informací z pořízených nahrávek, včetně emoční analýzy hlasu, analýzy klíčových slov, detekce monologů apod.

 • Vyhledávání klíčových slov a frází
 • Kompletní emoční analýza agenta a zákazníka
 • Analýza průběhu hovoru (rychlost reakcí, váhání, ...)
 • Grafické výstupy analýz
 • Reporty pro různé úrovně managementu

ReDat VoiceProcessor slouží k vytěžování informací o všech informačních složkách řeči. Sledovány jsou také parametry vzájemné interakce, jako jsou „skákání“ do řeči, rychlost reakcí na nečekané podněty, váhání a jiné.

 

Podporované jazyky
 • ANGLIČTINA
 • ČEŠTINA
 • FRANCOUZŠTINA
 • ITALŠTINA
 • MAĎARŠTINA
 • NĚMČINA
 • POLŠTINA
 • SLOVENŠTINA

  

Průběh hlasové analýzy

Pořízení záznamů

Pořízení záznamů

Záznamový systém ReDat replikuje a archivuje záznamy ze záznamových jednotek a vytváří archiv záznamů. Záznamy je nutné analyzovat ve stereo formátu, kde jsou jednotlivé směry (volající a volaný) odděleny.

Vytvoření přepisu hovoru

Vytvoření přepisu hovoru

Archivovaný hovor je pečlivě přepsán dle nejnovějších verzí slovníků. Každé slovo má svou relevanci a tyto hranice je možné upravovat na základě prostředí, ve kterém se mluva odehrává, tzv. doménová adaptace.

Analýza emocí v hovorech

Analýza emocí v hovorech

Systém v prvním kole analyzuje nahrávku z hlediska emocí. Byl agent příliš horlivý nebo jsou snad jeho hovory celou dobu směny bez špetky zájmu? Zároveň je podroben analýze volající zákazník. Byl ke konci hovoru veselý? Nebo podrážděný? ReDat VoiceProcessor to zjistí!

Analýza průběhu hovoru

Analýza průběhu hovoru

Sledovány jsou také parametry vzájemné interakce, jako jsou „skákání“ do řeči, rychlost reakcí na nečekané podněty, váhání a jiné.

Výsledky, reporty a grafy

Výsledky, reporty a grafy

Výstupem jsou zpracované grafy a tabulky v přehledných reportech. Ty je možné periodicky zasílat určeným adresátům.

Všechny procesy pracují na základě zadaných parametrů zcela automaticky a tak šetří náklady a čas.

  

Vyhledávání klíčových slov

Funkce vyhledávání klíčových slov identifikuje v hovoru pasáže, kde je zmíněna konkrétní informace, např. o produktech konkurence, cenách apod. Detekuje, zda agenti dodržují call skript a postupují dle předepsaných předpisů.

Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

Quality Management

Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

VÍCE INFORMACÍ

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

VÍCE INFORMACÍ