Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Loggery > ReDat Voice Recording Gateway

ReDat Voice Recording Gateway

ReDat Voice Recording Gateway

Koncepčně nový produkt ReDat Voice Recording Gateway (RVRG) zavádí do praxe myšlenku nezávislosti záznamových rozhraní vůči serverovým a PC systémům. Na straně zákazníka nevyžaduje zásahy do hardware ani si nečiní nároky na vnitřní prostory (sloty karet) PC a serverů. ReDat Voice Recording Gateway umožňuje provozování celého záznamového systému na serverové technologii zákazníka a podporuje i řešení plné virtualizace záznamového systému.

  • Virtualizace řešení záznamového systému
  • Nezávislé řešení
  • Velký výběr rozhraní
  • Neomezené kapacity
  • Servisně nenáročné
Klíčové vlastnosti

Nezávislé řešení

Funkční koncept ReDat Voice Recording Gateway je založen na shromáždění nahrávaných kanálů a signálů do jednoho zařízení a následného streamování dat určených k záznamu prostřednictvím LAN sítě do vyšších entit záznamového systému. Vyšší entity mohou být určeny k primárnímu uložení, archivaci, zpracování, prezentaci nebo k další analýze dat. Architektura fungování několika RVRG může být realizována buď jako centralizovaná, připomínající klasickou koncepci sběru dat pro záznam, nebo jako distribuovaná, kde jsou RVRG umístěny co nejblíže zdroji signálů. Tím se redukují požadavky na kapacity sdělovací kabeláže.

Velký výběr rozhraní

Každý ReDat Voice Recording Gateway je možné dle potřeb zákazníka osadit širokou paletou rozhraní - od analogových, digitálních pobočkových, digitálních trunkových až po IP. Podpora rozhraní je implementována formou zásuvných karet.

Neomezené kapacity

Kapacity systému jsou jednoduše rozšiřitelné a definovatelné jak na úrovni RVRG, tak i na úrovni rozhraní (karet). Stačí jednoduše nakonfigurovat a připojit do zálohované LAN. Kapacity tak nejsou limitovány PC hardwarem ve smyslu počtu volných kanálů a pozic pro karty jako doposud.

Servisně nenáročné

Produkt ReDat® Voice Recording Gateway značně zjednodušuje, zefektivňuje a zrychluje případnou servisní podporu a minimalizuje požadavky na znalosti servisního personálu. Výměna rozhraní nevyžaduje žádný zásah do hardwaru zákaznických systémů.

 

Servisní nenáročnost

ReDat Voice Recording Gateway podporuje hardwarový built-in-self-testing (BIST), který ulehčuje servisní obsluhu. Výměnu a zprovoznění jednotlivých rozhraní zvládne i poučený personál provozovatele. Případný update firmware je možné realizovat vzdálenou správou. RVRG neobsahuje žádné pohyblivé díly ani zdroj hluku. Chlazení je pasivní.

Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku?

VÍCE INFORMACÍ

Quality Management

Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

VÍCE INFORMACÍ