Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Loggery > ReDat ScreenRecording

ReDat ScreenRecording

Profesionální softwarové řešení pro záznam počítačových monitorů.

ReDat ScreenRecording

ReDat ScreenRecording je profesionální softwarové řešení pro záznam jednotek až tisíců PC monitorů, které využívají agenti či dispečeři.

  • Spolehlivý a stabilní záznam obrazovek
  • Podporuje multiscreen recording
  • Spuštění záznamu obrazovek je možné navázat na telefonní hovor nebo jiné podněty
  • Úsporná komprese a ukládání video obrazových dat
  • Synchronní přehrávání záznamu obrazovek s telefonním hovorem
 Jak ReDat ScreenRecording funguje?

Na PC agentů určených k nahrávání je instalována a automaticky spuštěna aplikace pro screen recording, která komunikuje se záznamovým zařízením.

Jakmile aplikace zjistí při realizaci záznamu jakoukoliv změnu obrazových dat, zpracuje tato data a zašle je po IP (LAN/WAN) síti do záznamového zařízení, které jej zaznamená a uloží.

Takto pořízená data je možné opět zobrazit na monitoru, přičemž jsou zachovány časové poměry.

 

Pokud byl proveden záznam obrazovek současně s telefonním hovorem, lze tyto záznamy přehrávat synchronně.

 

Vlastnosti ReDat ScreenRecording 

  • Umožňuje synchronizaci záznamu obrazovek se záznamem hlasu.
  • Bezpečné uložení dat bez možnosti modifikace nebo zneužití.
  • Bezobslužný provoz v nepřetržitém režimu 365/7/24.
  • Podpora diagnostiky systému.
Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku?

VÍCE INFORMACÍ

Quality Management

Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

VÍCE INFORMACÍ