Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Quality Management > ReDat Reporting

ReDat Reporting

Analyticko-reportovací modul pro tvorbu analýz a jejich grafické zobrazení

ReDat Reporting

ReDat Reporting je softwarový modul určený výhradně jako nadstavba pro ReDat eXperience. Tento analyticko-reportovací modul slouží k sestavování pokročilých analýz a k jejich následnému grafickému zobrazení, archivaci nebo k odeslání na příslušný e-mail.

  • Tvorba a analýza různých typů reportů, přehledů a hlášení
  • Jednorázové nebo pravidelné reporty
  • Šablony sestaveny na základě odborných poznatků
  • Možnost tvorby vlastních šablon
  • Zpracování vlastních dat i dat ze systémů třetích stran
ReDat Reporting je modul určený pro analýzu a tvorbu různých typů reportů, přehledů a hlášení.

 

Modul pracuje nad daty dostupnými v databázi záznamového systému, a to buď přímo generovanými záznamovým systémem nebo daty vloženými z informačního systému uživatele. Výsledné reporty lze generovat jednorázově nebo pravidelně.

Systém reportingu využívá přednastavených šablon, které jsou součástí modulu ReDat Reporting. Tyto šablony byly sestaveny na základě odborných poznatků vycházejících z dlouholetých zkušeností zpracování dat v různých typech kontaktních center.

Šablonou se rozumí komplexní soubor cílených pravidel, výpočtů a grafického výstupu. Šablony definují výstupní data, jak bude rozvržená tabulka vypadat, jakou bude mít barvu, zda bude obsahovat složitější grafiku, firemní logo či rovnou korporátní styl.

Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku?

VÍCE INFORMACÍ

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

VÍCE INFORMACÍ