Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Quality Management > ReDat QualityChart

ReDat QualityChart

Modul pro systematické hodnocení kvality práce agentů

ReDat QualityChart

ReDat QualityChart je softwarový modul určený výhradně jako nadstavba pro ReDat eXperience. Jde o nástroj pro hodnocení úrovně práce agentů, který je využíván pro systematické bodování kvality jejich práce se zřetelem na odbornost agenta a na požadavky a reakci zákazníka.

  • Zrychluje práci hodnotitele
  • Přístup k funkcím hodnocení a výsledkům hodnocení je řízen uživatelskými právy
  • Je založen na otevřeném formátu hodnotících formulářů (ty jsou plně modifikovatelné)
  • Umožňuje hodnocení hovorových i nehovorových interakcí (e-maily, chat atd.)
  • Možnost editace způsobu výpočtu výsledného skóre hodnocení

ReDat QualityChart představuje mocný nástroj, který pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra a snižovat provozní náklady. Zlepšuje přehled o provozu, potřebách a možnostech dalšího zkvalitnění práce kontaktního centra.

 

Umožňuje ovládání přehrávání hovoru při samotném hodnocení

 

 

Součástí modulu je kalibrační mód hodnocení (tzv. trénink hodnotitelů)

Obsahuje automatické výběry záznamů pro hodnocení

 

 

Výsledky hodnocení lze zobrazit v grafické podobě, tzv. Dashboardech.

 

V prostředí modulu ReDat QualityChart lze s příslušným oprávněním velmi jednoduše a intuitivně vytvářet a modifikovat hodnotící formuláře, provádět hodnocení hovorů a nehovorových interakcí (e-maily, chat atd.).

 

Jak probíhá hodnocení?

Správa hodnotících formulářů

Správa hodnotících formulářů

Supervizoři kontaktního centra mají vytvořený systém hodnotících formulářů sestavených přesně podle jejich zvyklostí a požadavků, které jsou aplikovány na konkrétní hovory komunikace se zákazníkem. Formulář je složen z otázek a definovaných nebo zcela volitelných možností, jak odpovědět.

Hodnocení záznamů

Hodnocení záznamů

Hodnotitelé v průběhu náslechu záznamu hovoru vybírají adekvátní odpovědi na otázky, které příslušný formulář předkládá automaticky. Každá odpověď je bodována a tím vzniká databáze bodových ohodnocení jednotlivých hovorů agentů.

Výpočet hodnocení a prezentace výsledků

Výpočet hodnocení a prezentace výsledků

Na základě bodování je vždy automaticky vypočteno výsledné skóre hodnoceného hovoru dle předem definovaných pravidel výpočtu. Výsledky hodnocení lze zobrazit v grafické podobě, tzv. Dashboardech.

Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku?

VÍCE INFORMACÍ

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

VÍCE INFORMACÍ