Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Provoz & Podpora & Bezpečnost > ReDat Management System

ReDat Management System

Správa a automatický dohled nad systémem ReDat.

ReDat Management System

ReDat Management System zabezpečuje celkový dohled a správu nad záznamovým systémem ReDat. Prostředky pro centrální správu a automatický dohled jsou nezbytné pro všechny kritické aplikace, jakou zajisté je i záznamový systém. Tyto prostředky usnadňují pravidelnou i občasnou technickou administraci důležitých záznamových systémů.

  • Snadná a přehledná interpretace nestandardní jevů
  • Nezávislost na jakékoli dohledové aplikaci
  • Využívá standardizovaného protokolu
  • Jednoduchá integrace s dohledovými systémy třetích stran
 Základní modely fungování systému

Začlenění se do existujícího systému

První model počítá se začleněním záznamového systému ReDat do vyššího dohledového systému zákazníka, typicky - zákazník již provozuje vlastní dohledový systém na bázi SNMP, ve kterém sleduje všechny provozované prvky sítě. V tomto případě dojde jen k přidání elementů záznamovému systému ReDat a systém je dohledován stávajícími prostředky.

Kompletní řešení

Ve druhém modelu zákazník systému ReDat zatím neprovozuje vlastní dohledový systém. Zde RETIA dodá a zajistí podporu dohledové aplikace, která uživateli poskytne všechny potřebné funkcionality. Tato dohledová aplikace umožňuje průběžné monitorování ReDat systému jako i správu již došlých chybových hlášení.

 

V rámci ReDat Management System je jakýkoli nestandardní stav záznamového systému indikován v dohledové aplikaci. Pro snadnější interpretaci těchto chybových hlášení je dohledový systém přehledně členěn do jednotné struktury kódů, které jsou využívány ve všech částech systému. ReDat Management System komunikuje prostřednictvím protokolu SNMP, což přináší řadu výhod. Největší výhoda spočívá ve standardizaci tohoto rozšířeného protokolu a z této standardizace vyplývající nezávislosti na dohledové aplikaci.

Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

 

Quality Management

Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

VÍCE INFORMACÍ

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku?

VÍCE INFORMACÍ

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

VÍCE INFORMACÍ