Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Aplikační platforma a Integrace > ReDat eXperience

ReDat eXperience

Nahrávání, správa a analýza záznamu.

ReDat eXperience

ReDat eXperience obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.

 • Řešení pro Quality Management kontaktních center, dispečinků a telekomunikačních operátorů
 • Škálovatelné řešení pro malá i velká kontaktní centra
 • Možnost volby skladby aplikací
 • Intuitivní ovládání navržené z pohledu uživatele
 • Rozsáhlá jazyková podpora

Platforma ReDat eXperience poskytuje přehlednější, intuitivnější prostředí a kontrolní nástroje k organizaci záznamového systému. Ze systému předchozí generace jsme zachovali užitečné a praktické vlastnosti, které společně sjednocují loggery, poskytují prezentační rozhraní a díky své modularitě používají mnoho volitelných aplikací softwarových modulů.

 

ReDat eXperience nabízí

Systém uživatelských práv

 • Hierarchické členění záznamových zdrojů (agent, pobočka, záznamový kanál) pomocí skupin
 • Hierarchické členění uživatelů pomocí skupin
 • Práva uživatelů zařazených ve skupinách lze měnit pouhým přesunem uživatele mezi skupinami pomocí myši
 • Detailní nastavení oprávnění uživatelů aj.

Paměť

 • Podpora RAID5, RAID6, SAN/NAS
 • Šifrování záznamů uložených v paměti (volitelné)
 • Archivní služba na vyhrazeném paměťovém hardwaru

Klientský přístup - podpora webových prohlížečů

 • Kompatibilita s prohlížeči Internet Explorer, Firefox a Google Chrome

Uživatelská přednastavení prostředí

 • Uživatelsky definovatelná tlačítka pro přístup k nejpoužívanějším agendám
 • Široké možnosti individuálního nastavení prostředí
 • Nezávislé nastavení prostředí pro každou z používaných rolí

Historie stavu systémů a činností uživatelů

 • Rozdělení systémových a uživatelských záznamů
 • Vložení poznámky k události (např. komentář k příčině systémové chyby)
 • Nástroje pro systémový audit a diagnostiku

API

 • Kontrola externího přehrávání přes nezávislou platformu XML protokolu
 • Platforma nezávislého API protokolu je dostupná pro integraci přehrávání hlasu v aplikacích třetích stran

Pokročilá systémová konfigurace

 • Uživatelsky definované sloupce
 • Rozšířené možnosti pravidel replikace záznamů
 • Inteligentní nástroje pro údržbu archivů 

Možnosti filtrů

 • Rozšířené možnosti vyhledávání pomocí času, včetně „plovoucího“ filtru typu poslední týden
 • Přehled o položkách filtru, které byly nastaveny
 • Předvýběr položek filtru, které jsou často užívány
 • Oblíbené filtry
 • Testování filtrů před jeho uložením (změna nastavení)

Přehlednější editace položek záznamu

 • Rychlý přístup do vybraného řádku záznamu
 • Přehlednější prohlížení položek záznamu
 • Plovoucí rozšířený přehrávač na ploše
 • Rychlá kategorizace záznamů

Přehrávání a exportní funkce

 • Multimediální přehrávač jako nativní součást softwarové přehrávací stanice
 • Grafická vizualizace záznamů
 • Synchronní přehrávání audio dat, screenu, USB-HID dat a dohledových a radarových dat
 • Exportní funkce pro většinu typu datových kombinací
 • Tvorba exportních balíků, které odpovídají bezpečnostním požadavkům (odolnost proti manipulaci a zneužití)

Rozšířené možnosti vyhledávání a filtrování záznamů

 • Seskupování záznamů - např. dvouúrovňové rozčlenění seznamu záznamů podle úrovní skupina a agent
 • Skrývání neoznačených záznamů
 • Řazení záznamů (vzestupně/sestupné)

 

Další produkty, které by vás mohly zajímat
Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

VÍCE INFORMACÍ

Quality Management

Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

VÍCE INFORMACÍ

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku?

VÍCE INFORMACÍ