Skip Navigation LinksReDat > Služby > ReDat Cloud Recording

ReDat Cloud Recording

Hostované řešení záznamu. Software pro záznam hovorů jako služba (SaaS)

ReDat Cloud Recording

Služba cloud recordingu představuje realizaci pořizování a zpracování nahrávaných hovorů, jejich správu a management kvality v hostovaném virtuálním prostředí. Tato služba snese i ty nejtvrdší požadavky a nároky Vás, našich zákazníků, na funkcionalitu, dostupnost, výkon, spolehlivost a v neposlední řadě i na bezpečnost.

 • O nic se nestaráte, vše zařídíme za Vás
 • Nízké vstupní náklady díky jejich rozložení do měsíčních plateb
 • Dostupnost pokročilých funkcí ReDat eXperience a plná podpora GDPR
 • Přizpůsobení parametrů služeb a výkonu
 • Servisní podpora 24x7x365, stále aktuální systém

"Software pro záznam hovorů jako služba (SaaS)"
Proč Cloud Recording?
 • TREND dnešní doby.
 • BEZPEČNOST (argument související s kompatibilitou GDPR).
 • DOSTUPNOST záznamového zařízení jinou formou než investicí.
 • Garance systémové dostupnosti.
 • Aktuálnost všech dostupných aplikačních prostředků.
 • Snížení nákladů na provoz zázn. systému a nadstavbových aplikací.
Jak je to s bezpečností služby?
 • Využíváme nejmodernějších technologií související s provozem datového centra (DC).
 • Dlouhodobé ukládání záznamů je realizováno v DC certifikovaném na bezpečnost provozu IT služeb dle normy ISO 27001.
 • Plně redundantní provoz DC splňující certifikace Tier III (redundance N+1).
 • Služba je v souladu s evropskou normou GDPR a českým zákonem č. 101/2000 Sb.
 • Pořízené záznamy jsou šifrovány a je zaručen zabezpečený přístup k záznamům.
 • K dispozici máte bezpečnostní audit a dohled systému.

Implementace a využití služeb ReDat Cloud Recording je spojena s redukcí nákladů, která neznamená jen snížení nákladů na prvotní pořízení zařízení, ale také náklady spojené s pravidelnou údržbou sytému, školením odborného personálu, údržbou infrastruktury, náklady na nové verze nahrávacího software, včetně samotné implementace dílčích komponent Záznamového systému ReDat.

Přínosy 
 • Minimální vstupní náklady
 • Snížení provozních nákladů na správu a administraci zázn. systému
 • Garance vysoké dostupnost záznamů v DC kdykoli a odkudkoli
 • Uložení šifrovaných záznamů v zabezpečeném DC s auditní stopou přístupů
 • Šifrovaná komunikace systém vs. klient
 • Rychlá implementace potřeby záznamu
 • Snadné a rychlé rozšíření funkcí systému, včetně hlasových analýz
 • Flexibilita přizpůsobení výkonu virtuálních serverů k aktuálnímu monitorovanému stavu systému
 • Automatické implementace nových verzí a oprav systému
 • Pravidelná údržba systému a jeho rozvoj
 • Dohled nad systémem 24x7x365

Dodáváme službu, která v sobě zahrnuje technologie pro záznam digitálních vstupů, jejich zabezpečený přenos, uložení v bezpečném úložišti datového centra a následné zpracování v sofistikovaném uživatelském prostředí aplikačního serveru ReDat® eXperience. Službu je možno dále rozšířit o moduly Quality Managementu (hodnocení, automatické reporty, apod.) a především o hlasové analýzy, které v sobě zahrnují, analýzy emočního chování a callflow, výběr klíčových slov a klasifikaci hovorů, přepis hlasu do textu a další pokročilé techniky zpracování hlasových záznamů.

Business model
 • Pronájem záznamového zařízení včetně licencí.
 • Zpřístupnění vybraných funkcí aplikačního serveru ReDat eXperience, včetně licencí a služeb.