Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Quality Management

Quality Management

Quality Management

Základem úspěchu každého kontaktního centra nebo dispečinku je systematické hodnocení kvality práce agentů a neustálé zlepšování jejich schopností. Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

 • Efektivní nástroj řízení agentů
 • Zvyšování produktivity kontaktních center
 • Možnost kontroly nad obsahem hovorů
 • Dlouhodobé sledování trendů v kvalitě služeb
 • Management spokojenosti a loajality zákazníků

ReDat Coaching

ReDat Coaching byl vyvinut speciálně na přání zákazníků kontaktních center. Pomáhá zrychlit a zjednodušit komunikaci mezi supervizory a agenty v rámci každodenní práce. Systém je založen na principu vkládání značek do hovorů v přehrávači. Ke značkám lze doplnit libovolnou poznámku. Zároveň je definována skupina osob, které se podle oprávnění zobrazí příslušné poznámky.

 • Jednoduchá a efektivní komunikace mezi supervizorem a agentem
 • Markování zájmových oblastí v hovorech
 • Možnost přímých reakcí agenta či supervizora
 • Propracovaný systém přístupových práv a skupinování
 • Modul využívá GUI ReDat eXperience

Více informací...

ReDat QualityChart

ReDat QualityChart je softwarový modul určený výhradně jako nadstavba pro ReDat eXperience. Jde o nástroj pro hodnocení úrovně práce agentů, který je využíván pro systematické bodování kvality jejich práce se zřetelem na odbornost agenta a na požadavky a reakci zákazníka.

 • Zrychluje práci hodnotitele
 • Přístup k funkcím hodnocení a výsledkům hodnocení je řízen uživatelskými právy
 • Je založen na otevřeném formátu hodnotících formulářů (ty jsou plně modifikovatelné)
 • Umožňuje hodnocení hovorových i nehovorových interakcí (e-maily, chat atd.)
 • Možnost editace způsobu výpočtu výsledného skóre hodnocení

Více informací...

ReDat Reporting

ReDat Reporting je softwarový modul určený výhradně jako nadstavba pro ReDat eXperience. Tento analyticko-reportovací modul slouží k sestavování pokročilých analýz a k jejich následnému grafickému zobrazení, archivaci nebo k odeslání na příslušný e-mail.

 • Tvorba a analýza různých typů reportů, přehledů a hlášení
 • Jednorázové nebo pravidelné reporty
 • Šablony sestaveny na základě odborných poznatků
 • Možnost tvorby vlastních šablon
 • Zpracování vlastních dat i dat ze systémů třetích stran

Více informací...