Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Provoz & Podpora & Bezpečnost

Provoz & Podpora & Bezpečnost

Provoz & Podpora & Bezpečnost

Celkový dohled a jednoduchá, ale komplexní správa nad záznamovým systémem ReDat, stejně jako bezpečnost při práci s citlivými zaznamenanými daty, to jsou klíčové znaky systému ReDat. Naše řešení jsme mnohokrát instalovali jak v bankovním sektoru, tak i v prostředí bezpečnostních složek.

 • Komplexní provozní monitoring celého systému
 • Zamezení neoprávněné modifikaci
 • Využívání bezpečnostních otisků
 • Indikace a identifikace nestandardních stavů
 • Harmonizace s bezpečnostními požadavky zákazníků

GDPR v systému ReDat

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Záznamový systém ReDat už z principu fungování zachytává, nahrává, archivuje a zpracovává komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Data vznikající při této interakci jsou ve většině případů považována za osobní data. Systém ReDat reaguje na nový právní rámec následujícími opatřeními:

 • Podpora GDPR procesů ( export, report, mazání osobních údajů)
 • Pokročilé logování života dat
 • Anonymizace a šifrování dat
 • Integrace informačních systémů třetích stran
 • Rozhraní pro informační management zákazníků

Více informací...

ReDat Indicator

ReDat Indicator je softwarová aplikace instalovaná na Windows PC, která umožňuje v reálném čase indikovat stavy záznamových kanálů pomocí vizuální a akustické signalizace. Aplikace je ekvivalentem již známého a v záznamových systémech ReDat používaného hardwarového signalizačního modulu.

 • Přehledná grafická vizualizace, akustická signalizace
 • Možnost volby trvalého sledování záznamových kanálů v liště OS Windows
 • Možnost redundance – jednu linku lze sledovat z více pracovišť
 • Komunikace se záznamovým systémem po datové síti
 • Integrace ReDat Indicator do centrálního aplikačního serveru

Více informací...

ReDat Management System

ReDat Management System zabezpečuje celkový dohled a správu nad záznamovým systémem ReDat. Prostředky pro centrální správu a automatický dohled jsou nezbytné pro všechny kritické aplikace, jakou zajisté je i záznamový systém. Tyto prostředky usnadňují pravidelnou i občasnou technickou administraci důležitých záznamových systémů.

 • Snadná a přehledná interpretace nestandardní jevů
 • Nezávislost na jakékoli dohledové aplikaci
 • Využívá standardizovaného protokolu
 • Jednoduchá integrace s dohledovými systémy třetích stran

Více informací...

ReDat Verificator

Zabezpečení informačních technologií včetně záznamů je v dnešní době nezbytností především pro kvalitní podporu obchodu a fungování celé firmy. RETIA, a.s. vyvinula řešení, které řeší otázky bezpečnosti a nezpochybnitelnosti záznamů. ReDat Verificator je softwarový modul ReDat eXperience, který slouží jako nástroj kontroly pravosti zaznamenaných telefonních hovorů.

 • Nástroj kontroly pravosti zaznamenaných hovorů
 • Vytvoření bezpečnostních „unikátních“ otisků
 • Data ukládána proprietárním způsobem
 • Zabezpečený archiv bezpečných souborů
 • Ověření otisků probíhá v ReDat eXperience

Více informací...