Skip Navigation LinksReDat > Produkty

Produkty

Můžeme se pochlubit dlouholetým vývojem systému ReDat (komplexní systém pro záznam hovorů a Quality Management) a stovkami jeho úspěšných implementací. Mezi spokojené zákazníky patří kontaktní centra, dispečinky, banky, státní instituce, železniční dopravci, letecké společnosti, ale i menší soukromé společnosti. Základem každého ReDatu je logger a aplikační platforma ReDat eXperience se svými moduly a periferiemi. Vhodnými kombinacemi a nastavením jsme schopni pokrýt téměř všechny požadavky.

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

 • Spolehlivý a stabilní záznam hlasu, screenů a datové komunikace
 • Široké portfolio podporovaných rozhraní
 • Modulárnost a škálovatelnost
 • Vysoká úroveň bezpečnosti
 • Vyspělá diagnostika

Více informací...

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku? Hlasové analýzy systému ReDat řeší všechny tyto požadavky, a mnohé další.

 • Automatické vytěžování informací ze záznamů
 • Využití technologie Speech-to-text
 • Detekce plynulosti řeči
 • Emoční analýzy záznamů hovorů
 • Podpora VAD a SAD

Více informací...

Quality Management

Základem úspěchu každého kontaktního centra nebo dispečinku je systematické hodnocení kvality práce agentů a neustálé zlepšování jejich schopností. Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

 • Efektivní nástroj řízení agentů
 • Zvyšování produktivity kontaktních center
 • Možnost kontroly nad obsahem hovorů
 • Dlouhodobé sledování trendů v kvalitě služeb
 • Management spokojenosti a loajality zákazníků

Více informací...

Provoz & Podpora & Bezpečnost

Celkový dohled a jednoduchá, ale komplexní správa nad záznamovým systémem ReDat, stejně jako bezpečnost při práci s citlivými zaznamenanými daty, to jsou klíčové znaky systému ReDat. Naše řešení jsme mnohokrát instalovali jak v bankovním sektoru, tak i v prostředí bezpečnostních složek.

 • Komplexní provozní monitoring celého systému
 • Zamezení neoprávněné modifikaci
 • Využívání bezpečnostních otisků
 • Indikace a identifikace nestandardních stavů
 • Harmonizace s bezpečnostními požadavky zákazníků

Více informací...

Aplikační platforma a Integrace

Vysokou přidanou hodnotou systému ReDat je aplikační platforma, která poskytuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů, Quality Management a integraci kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenů jednotlivých agentů. Celé prostředí aplikační platformy včetně kontrolních nástrojů k organizaci práce se záznamovým systémem je intuitivní a přehledné.

 • Řešení pro malá i velká kontaktní centra
 • Variabilita ve volbě aplikací, funkcí a modulů
 • Uživatelsky nastavitelné intuitivní prostředí
 • Sofistikovaný systém přístupových práv
 • Nástroje pro systémový audit a diagnostiku

Více informací...