Skip Navigation LinksReDat > Služby > Migrace ReDat Aplikační Server na ReDat eXperience

Migrace ReDat Aplikační Server na ReDat eXperience

Migrace ReDat Aplikační Server na ReDat eXperience

Pro zajištění plynulého a bezproblémového přechodu mezi aplikačními platformami dvou generací je připravena speciální služba, která zajistí upgrade systému a získání nových funkcionalit bez rizika ztráty dat. Služba Migrace je cenově odstupňována podle aktuálního počtu záznamů v systému nižší generace.

  • Minimalizace rizika přechodu
  • Škálovatelnost služby
  • Záruka zachování dat

Během dlouholetého vývoje systému ReDat bylo v implementacích nainstalováno a do provozu uvedeno úspěšně několik stovek aplikačních platforem ReDat Aplikační Server.

Nová generace této platformy, nástupce ReDat eXperience, je k dispozici již více než tři roky. Svými výsledky a oblíbeností se mílovými kroky přibližuje předchozí generaci. Aplikační platforma je důležitým prvkem ve stabilním systému ReDat®.

Služba plně zajišťuje migraci dat z dnes již zastaralého ReDat Aplikačního Serveru na  ReDat eXperience.

Migrace je škálovatelná dle velikosti dat určených k přenosu. Zároveň se provádí tak, aby co nejméně omezovala stávající provoz.