Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Aplikační platforma a Integrace > MiFID II

MiFID II

MiFID II je nová směrnice Evropského parlamentu a Rady EU (2014/65/EU) o trzích finančních nástrojů, která stanovuje režim na zajištění ochrany investorů a je součástí právního systému všech členských států EU.

MiFID II

Ze směrnice MiFID II vyplývá, že je nezbytné, aby si finanční instituce zajistily trvalý, bezpečný a nezpochybnitelný záznam telefonní komunikace. V případě, že finanční instituce realizuje hovory prostřednictvím pevných linek, lze tento způsob komunikace zaznamenávat standardním způsobem. V dnešní době je však většina hovorů vedena z mobilních telefonů a je tedy potřeba zabezpečit záznam i takovéto komunikace.

 • Nahrávání na infrastruktuře operátora
 • Směrování MSISDN do IP trunku
 • Tři technické varianty realizace záznamu
 • Přenos hovorových dat je z důvodu bezpečnosti silně šifrován
 • Záznam hovoru/sms/mms

Kvalitní nahrávání mobilních telefonů je z principu věci možné pouze na infrastruktuře operátora. Z tohoto důvodu většinou operátor nabízí službu odbočení IP trunku s hovory zákazníka pro potřebu záznamu. Tento způsob záznamu mobilních telefonů je realizován v součinnosti s mobilním operátorem, který na základě žádosti koncového zákazníka přesměruje sadu mobilních telefonů (MSISDN) do IP trunku. Jediná podmínka pro záznam tímto způsobem je existence služby odbočení u mobilního operátora.

Pro nahrávání hovorů prostřednictvím IP trunku lze využít několik technických variant

 

Záznam na systému ReDat přímo u operátora.

Záznam na systému ReDat v cloudu provozovaném výrobcem.

IP trunk je přiveden ke koncovému subjektu, kde si zajistí záznam stávajícími nebo novými technickými prostředky.

  

Přenos hovorových dat je z důvodu bezpečnosti silně šifrován.
Základní funkce ReDat pro potřeby MiFID II
 • Záznamový systém ReDat umožňuje přehrávání zaznamenaných hovorů podle systému oprávnění.
 • Lze vymezit dobu ne/nahrávání pro všechny SIM pod danou větví.
 • Blacklisting – nemožnost nahrávat některé kontakty, za předpokladu, že je dostupná informace identifikující tuto entitu / větev / SIM.
 • Lze realizovat záznam SMS / MMS za předpokladu definice interface.
 • Lze exportovat data do MP3 souboru.
 • Kontrola zaplnění archívu.
 • Lze třídit/vyhledávat hovory dle metadat dostupných v IP streamu (tel. číslo, login/jméno zaměstnance, čas, datum, délka hovoru…).
 • K hovorům, lze doplnit jakékoli příznaky dostupné v IP streamu.
 • Hovory jsou dostupné v archivu po celou dobu uložení.
 • Lze stáhnout libovolný záznam bez vlivu na zatížení HW.
 • Uložené nahrávky jsou šifrovány silnou šifrou.
 • Systém ReDat umožnuje automatické mazání archívu.

Kde dále lze konfiguraci MiFID II využít?

 

U mobilních operátorů nabízejících záznam jako službu.

U systémových integrátorů, datacenter nebo jiných institucí nabízejících záznam jako službu.

Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

 

Quality Management

Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

VÍCE INFORMACÍ

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku?

VÍCE INFORMACÍ

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

VÍCE INFORMACÍ