Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Loggery

Loggery

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

 • Spolehlivý a stabilní záznam hlasu, screenů a datové komunikace
 • Široké portfolio podporovaných rozhraní
 • Modulárnost a škálovatelnost
 • Vysoká úroveň bezpečnosti
 • Vyspělá diagnostika

ReDat Recorder

ReDat Recorder je profesionální softwarové řešení pro záznam hlasové komunikace z různých komunikačních technologií založený na principu VoIP. ReDat Recorder podporuje i záznam screenů, datové komunikace a obecných dat, včetně doplňkových informací k audio záznamu. ReDat Recorder je provozován na standardních serverových platformách.

 • HW nezávislé SW řešení dodávané společně s aplikační nadstavbou ReDat eXperience
 • Záznam je realizován využitím standardního Ethernet rozhraní (10 Mbit, 100 Mbit, 1 Gbit)
 • Umožňuje současný záznam tisíců kanálů s odlišnými konfiguracemi
 • SNMP diagnostika a podpora redundantního řešení
 • Bezpečné uložení dat bez možnosti modifikace nebo jejich zneužití

Více informací...

ReDat3 Záznamová jednotka

ReDat3 Záznamová jednotka je digitální záznamové zařízení na principu otevřené architektury osobního počítače s využitím COTS součástí a speciálních interface karet z produkce RETIA, a.s. Je určeno pro záznam, archivaci a následné prohlížení a přehrávání audio záznamů z různých komunikačních technologií založených na principu analogové, digitální a IP telefonie. ReDat3 Záznamová jednotka dále umožňuje pracovat i se záznamy PC obrazovek a datové komunikace.

 • Spolehlivý a stabilní záznam
 • Bezpečné uložení dat
 • Plně automatické
 • Bezobslužný provoz
 • Přizpůsobitelné

Více informací...

ReDat3 P Záznamová jednotka

ReDat3 Pasivní záznamová jednotka je kompaktní zařízení malých rozměrů. Implementuje se do systémů a prostředí, jež vyžadují vysokou úroveň spolehlivosti a kde je současně kladen důraz na minimalizaci nákladů na servis a údržbu. Zařízení neobsahuje točivé části, nevykazuje hluk a je bezobslužné.

 • Ovládání na bázi klient-server
 • Ukládání dat na SSD disk
 • Napájení 16V - 30V, pracovní teplota od -5 do 55 °C
 • Rozměry: 195 x 200 x 101 mm
 • Tiché

Více informací...

ReDat ScreenRecording

ReDat ScreenRecording je profesionální softwarové řešení pro záznam jednotek až tisíců PC monitorů, které využívají agenti či dispečeři.

 • Spolehlivý a stabilní záznam obrazovek
 • Podporuje multiscreen recording
 • Spuštění záznamu obrazovek je možné navázat na telefonní hovor nebo jiné podněty
 • Úsporná komprese a ukládání video obrazových dat
 • Synchronní přehrávání záznamu obrazovek s telefonním hovorem

Více informací...

ReDat DVI/DP

Jednotky ReDat DVI a DP slouží k hardwarovému záznamu datové komunikace na rozhraních DVI-D, DP, USB (HID) a audio záznamu z prostorových mikrofonů. Tato jednotka rozšiřuje možnosti dokumentování a vyhodnocování kritických situací na pracovištích pro řízení technologických a dopravních procesů. Nasazuje se v situacích, které vyžadují technickou bezpečnost (SIL).

 • Záznam na rozhraních DVI-D, DP, USB (HID), audio záznam prostorových mikrofonů
 • Neintruzivní záznam
 • V případě výpadku napájení není ovlivněna činnost monitorovaných rozhraní DVI-D a USB
 • Sledování vytížení záznamového kanálu
 • Možnost živého příposlechu a monitoringu

Více informací...

ReDat Voice Recording Gateway

Koncepčně nový produkt ReDat Voice Recording Gateway (RVRG) zavádí do praxe myšlenku nezávislosti záznamových rozhraní vůči serverovým a PC systémům. Na straně zákazníka nevyžaduje zásahy do hardware ani si nečiní nároky na vnitřní prostory (sloty karet) PC a serverů. ReDat Voice Recording Gateway umožňuje provozování celého záznamového systému na serverové technologii zákazníka a podporuje i řešení plné virtualizace záznamového systému.

 • Virtualizace řešení záznamového systému
 • Nezávislé řešení
 • Velký výběr rozhraní
 • Neomezené kapacity
 • Servisně nenáročné

Více informací...

ReDat KMM

Externí jednotka, která je určena pro záznam aktivit na periferních zařízeních PC a zvuku z prostorových mikrofonů. Tato jednotka pracuje na principu hardwarového monitoringu komunikace na USB sběrnici periferií. Jedná se zejména o periferie typu myš, klávesnice nebo touchsreen (souhrnně označované jako „Human Interface Devices“ - HID) nebo mikrofon.

 • Záznam a monitorování HID (klávesnice, myš, touchscreeny atd.)
 • Neintruzivní monitoring (elektronika sondy nijak neovlivňuje komunikaci mezi HID a pracovní stanicí)
 • Záznam mikrofonů - volitelně dle směrových charakteristik, frekvenčních rozsahů nebo citlivostí
 • Reprodukce záznamů mikrofonů a HID buď samostatně, nebo časově synchronně
 • Možnost živého příposlechu mikrofonů

Více informací...