Skip Navigation LinksReDat > Novinky > Kontrolně analytické centrum dokončeno

KAC dokončeno

28. 06. 2016
KAC dokončeno

Společně s firmou ČD – Telematika, pro kterou jsme realizovali unikátní významnou subdodávku, jsme úspěšně dokončili výstavbu Kontrolně analytického centra řízení dopravy (KAC) pro SŽDC.

Jde o projekt, který pomáhá při dálkovém řízení železniční dopravy a který v souladu s evropskými trendy vytváří předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

Systém KAC prostřednictvím stávajících a nových datových sítí SŽDC integruje a archivuje data ze systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace a objektového videa v rámci celé České republiky. Z důvodu bezpečnosti centra byla dislokace centrálních prvků navržena do dvou lokalit, (CDP Praha a CDP Přerov), které jsou navzájem plně zálohovány. KAC dále získává informace o činnosti elektronických zabezpečovacích systémů z obou centrálních dispečerských pracovišť (CDP) v Praze a Přerově a řízených oblastí zaústěných do těchto CDP. Je napojen na centrální systém správy uživatelských účtů a poskytuje informace pro dispečerské telefonní terminály.

„Systém KAC je zpřístupněn online pro vybrané pracovníky SŽDC, kterým zajistí přístup k záznamům pomocí jednoduchého a přehledného webového rozhraní ze všech míst SŽDC a zjednoduší tak práci dispečerských a kontrolních pracovníků“, uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„Jsme rádi, že jsme mohli řídit a dodat takto technologicky náročný a rozsáhlý projekt, na kterém se podílely desítky našich zaměstnanců. Posilujeme tak své interní kompetence v oblasti instalace a konfigurace technologií DWDM a MPLS“, doplnil předseda představenstva ČD - Telematiky Miroslav Řezníček.

„Naším úkolem bylo dodat stěžejní fundamentální platformu projektu. KAC je pro nás unikátní rozsahem vývoje a náročností implementace, ale i svým přínosem pro železniční dopravu a její bezpečnost.“ říká Jiří Kristek, obchodní ředitel ReDat a člen představenstva RETIA. „Fakt, že dispečeři, kontrolní pracovníci, inspektoři a další oprávnění pracovníci SŽDC dostanou k dispozici systém umožňující detailní rekonstrukci situací vzniklých při řízení drážního provozu tzv. na jedno kliknutí  a v plné časové synchronizaci, je důležitým posunem v analytické činnosti na železnici“ dodává Jiří Kristek.

Do systému KAC jsou začleněny i železniční stanice v oblasti ovládané z CDP, které nejsou zapojené do dálkového ovládání (DOZ). Po rekonstrukci těchto stanic a začlenění do DOZ dojde ke konfiguraci a novému nastavení přenosu informací do systému KAC. Ty jsou přenášeny ze stávajících i budoucích regionálních dispečerských pracovišť. K jejich zapojení a přenosu informací dojde po realizaci optického propojení a výstavby datové konektivity.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T. Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy.