Skip Navigation LinksReDat > Segmenty > Kontaktní centra

Řešení pro kontaktní centra

Pokud se v kontaktním centru denně uskuteční tisíce hovorů, není v lidských silách všechny manuálně zpracovat nebo analyzovat. Nasazení automatických systémů pro záznam a analýzu je efektivní způsob, jak reportovat výsledky kampaně a zároveň ji průběžně kontrolovat. Díky implementaci ReDat lze provádět i hlasové analýzy nebo v reálném čase sledovat práci jednotlivých operátorů.

Řešení pro kontaktní centra

Pro efektivní řízení, měření a kontrolu výkonnosti kontaktního centra je ReDat nezbytným manažerským nástrojem. Pomůže nejen s analýzou kampaní, vytížeností operátorů, ale rozezná i konkrétní sledované parametry.

  • Zpracování a analýza všech komunikačních kanálů
  • Řízení a rozvoj lidských zdrojů kontaktního centra
  • Zvyšování zákaznické spokojenosti a loajality
  • Dlouhodobý monitoring, ale i aktuální přehled právě probíhající kampaně
  • Pokročilá technologie hlasových analýz

Navrhujeme a vyvíjíme nejpokrokovější hlasové analýzy pro kontaktní centra všech velikostí. 

 

Bližší informace k produktům pro kontaktní centra vám poskytne naše obchodní oddělení.

KONTAKTUJTE NÁS

PROCES ZPRACOVÁNÍ REALIZOVANÝCH HOVORŮ

ZÁZNAM A ARCHIVACE

ZÁZNAM A ARCHIVACE

Kontaktní centra denně realizují velké množství hovorů, které představují velký objem dat a zároveň mnoho užitečných informací. Prvním důležitým úkolem systému ReDat® je tyto hovory, tzv. interakce, spolehlivě se všemi souvisejícími daty zaznamenat a uložit je do archivu. Spolehlivě, rychle, bezpečně…

SYSTÉM VÝBĚRU INTERAKCÍ

SYSTÉM VÝBĚRU INTERAKCÍ

Potřebujete zjistit, kdy se v hovorech začalo objevovat jméno konkurenčního produktu nebo hledáte hovor, kde se mluvilo o konkrétním problému? Díky hlasovým technologiím příslušné hovory jednoduše vyhledáte v obrovském množství záznamů. Hlasové analýzy rovněž umožňují hodnocení pouze určitých hovorů, které systém vyhledá dle manuálně nastavených filtrů.

VLASTNÍ PROCES HODNOCENÍ

VLASTNÍ PROCES HODNOCENÍ

Vedle propracovaného systému manuálního hodnocení je velmi efektivní systém hlasových analýz. Bez tohoto systému je například ve středně velkém kontaktním centru nemožné vést statistiku obsahu hovorů. Po zavedení hlasových analýz se hodnocení stává snadnou a automatizovanou záležitostí. Systém hlasových analýz je nastaven tak, aby kontroloval nebo vyhledával požadované parametry v každém hovoru. Může kontrolovat i to, zda byla zákazníkovi skutečně učiněna nabídka.

VÝPOČET A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

VÝPOČET A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Analýzy probíhají na pozadí aplikace. Při finálním vyhodnocení doporučujeme sledovat parametry kampaně a zároveň cíle, kterých je třeba dosáhnout.  

PŘEHLEDNÁ GRAFICKÁ PREZENTACE

PŘEHLEDNÁ GRAFICKÁ PREZENTACE

Získaná data ReDat umožňuje prezentovat v intuitivních grafických výstupech, které zobrazují trendy, ale obsahují i podrobné tabulky. Výsledky kampaně lze jednoduše reportovat pro rozdílné manažerské úrovně nebo se dají použít pro školení a zlepšování schopností jednotlivých agentů. 

Náměty a požadavky zákazníků významně ovlivňují další směrování produktu.

Náměty a požadavky zákazníků
významně ovlivňují další směrování produktu.

 

854 kontaktních center po celém světě
právě používá náš záznamový systém.

 

Certifikace

Užitný vzor - Multilinguální analyzátor hlasového projevu.

VÍCE O CERTIFIKACI