Skip Navigation LinksReDat > O nás > Kariéra

Kariéra

Společnost RETIA se dlouhodobě a systematicky rozvíjí, proto hledá své nové kmenové i spolupracující zaměstnance nejen na vysokých a středních školách, ale i mezi lidmi z odborné praxe. Zaměstnanci firmy jsou dlouhodobě vzděláváni nejen technicky, ale i jazykově. Máte znalosti, schopnosti, nápady a zkušenosti, ozvěte se.

Podívejte se na aktuálně otevřené pozice...

Nabízíme

  • motivující finanční ohodnocení
  • možnost dalšího odborného a osobního rozvoje
  • stabilní zázemí v rostoucí společnosti
  • pěkné pracovní prostředí
  • týden dovolené navíc
  • příspěvek na stravování a penzijní připojištění
  • pružná pracovní doba
  • firemní akce pro zaměstnance
  • firemní jazykové kurzy
  • parkování soukromých vozidel v areálu firmy 

Informace pro zájemce o zaměstnání

Jak se mohu ucházet o volnou pracovní pozici?

Jak se mohu ucházet o volnou pracovní pozici?

První krok k získání zaměstnání ve společnosti RETIA je zaslání strukturovaného životopisu na e-mailovou adresu kariera@retia.cz.

Jak zvýšit šance na úspěch?

Jak zvýšit šance na úspěch?

Pečlivě se připravte na výběrové řízení, prostudujte požadované znalosti a pracovní činnost.

výběrové řízení probíhá zpravidla ve dvou kolech.
První kolo provádí personální pracovník, který se zaměří především na Vaše předpoklady k dané funkci dle požadavků. Poté jste pozván/a do druhého kola výběrového řízení.
Do druhého kola, v němž vede pohovor vedoucí příslušného oddělení, jsou zváni již jen kandidáti z nejužšího výběru. V rámci pohovoru budete seznámeni s potenciálním vedoucím, činnostmi oddělení, firmy a podmínkami případného nástupu.

Jak se dozvím, že jsem byl/a zařazen/a mezi uchazeče?

Jak se dozvím, že jsem byl/a zařazen/a mezi uchazeče?

Personální pracovník nejprve posoudí Váš zaslaný životopis dle kritérií, které si stanovuje potenciální nadřízený. V případě nutnosti budete osloven/a v rámci telefonického interview, abyste doplnil/a či Zpřesnil/a případné chybějící údaje v životopise.

Pokud Váš profil bude odpovídat požadavkům na danou pozici, personální pracovník Vám zašle pozvání do prvního kola osobního pohovoru.

Jaké jsou nástupní formality?

Jaké jsou nástupní formality?

Podpis pracovní smlouvy
Vstupní lékařská prohlídka u firemního lékaře
Nástupní školení
Seznámení se s pracovníky oddělení, útvaru a informativní exkurze celou firmou

Staňte se součástí firmy s tradicí od roku 1993

Podpora vzdělávání a školení s podporou prostředků EU

Podpora vzdělávání a školení
s podporou prostředků EU

Podporované vzdělávání - školení zaměstnanců s podporou prostředků EU

V naší firmě probíhá školení zaměstnanců s využitím dotací z prostředků Evropských strukturálních fondů. Evropský sociální fond (ESF), podporuje především aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, a to posilováním sociálních programů členských států, pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na trhu práce a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci EU.

Evropský sociální fond v ČR

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jež je podporován právě z prostředků EFS, jehož cílem je zajistit vzdělání v odvětvích, která se výrazně podílejí na tvorbě HDP a vytváření nových perspektivních pracovních příležitostí.

Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Název projektu organizovaný Úřadem práce v Pardubicích je „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji". Hlavním smyslem projektu „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji" je reakce na hospodářskou krizi, jež postihla většinu zemí celého světa. Stěžejním cílem programu je podpora zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, kterým se tuto krizi podařilo překonat, a v současnosti se zabývají takovými ekonomickými činnostmi, ve kterých lze očekávat růst poptávky po pracovní síle v regionu.

V naší firmě jsou prostředky z uvedeného projektu využity konkrétně pro školení konstruktérů v práci s návrhovým 3D CAD systémem Inventor. Cílem tohoto odborného školení bylo zjednodušení, zpřesnění a zrychlení práce při vývoji a následné konstrukci našich výrobků. Zvládnutí jednotlivých funkcí programu a současně osvojení si práce a rozšíření znalostí pokročilého modelování a tvorby výrobní a zákaznické dokumentace v prostředí Autodesk Inventoru.

Školení přináší výhody v oblasti konkurenceschopnosti pro firmy v tržním prostředí, ale navíc přináší i výhody zaměstnancům, protože zvyšuje jejich profesní i osobní růst. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců nesporně přináší zlepšení výsledků celé firmy.