Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Provoz & Podpora & Bezpečnost > GDPR v systému ReDat

GDPR v systému ReDat

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

GDPR v systému ReDat

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Záznamový systém ReDat už z principu fungování zachytává, nahrává, archivuje a zpracovává komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Data vznikající při této interakci jsou ve většině případů považována za osobní data. Systém ReDat reaguje na nový právní rámec následujícími opatřeními:

 • Podpora GDPR procesů ( export, report, mazání osobních údajů)
 • Pokročilé logování života dat
 • Anonymizace a šifrování dat
 • Integrace informačních systémů třetích stran
 • Rozhraní pro informační management zákazníků

Implementace GDPR v systému ReDat

Systém ReDat umožňuje implementaci nových firemních postupů tak, aby bylo dosaženo shody s GDPR.

Podpora GDPR procesů (export, report, mazání osobních údajů)

Podpora GDPR procesů (export, report, mazání osobních údajů)

V systému ReDat jsou na principu relační databáze všechna data definovaným způsobem provázána a systém je tedy může snadno modifikovat.

Integrace do informačních systémů třetích stran

Integrace do informačních systémů třetích stran

Praxe ukazuje, že pro naplnění GDPR procesů v systému ReDat je třeba doplnění sady nezbytných informací do databáze záznamového systému. Například pro selektivní mazání podle zákazníka je třeba doplnit jeho ID, ale i typ hovoru, protože některé hovory nelze smazat ze zákonných důvodů. Toto doplňování dat lze realizovat přes širokou škálu integračních funkcí.

Záměrná a nezbytná ochrana dat

Záměrná a nezbytná ochrana dat

Zabezpečení je možné pomocí anonymizace nebo silného šifrování. Každá z možností má svá pro i proti. Systém ReDat podporuje obě možnosti a záleží na preferencích zákazníka, kterou metodu zvolí.

Pokročilé logování - například pro případ sporu

Pokročilé logování - například pro případ sporu

Systém ReDat vytváří jak systémové logy mapující život dat tak i logy týkající se uživatelských činností. Tyto informace lze předávat do nadřazených logovacích systémů zákazníka (např. SIEM, IAM…)

 

Implementace nařízení GDPR je teprve na začátku a až budoucí judikatury a následné procesy ve firmách ukážou potřebu nových přístupů a funkcí. Systém ReDat bude vždy tyto potřeby sledovat a následně reagovat odpovídajícím způsobem.

 Co přináší GDPR?
 • Rovnocennou vymahatelnost práva v celé EU.
 • Kromě toho, že budou muset být lidé o svých právech důkladně informováni, mohou například vznést námitku proti zpracování, kdy správce po takové námitce nebude moci údaje dále zpracovávat, nebude-li k tomu mít závažné a prokazatelné důvody.
 • Občan by měl rovněž mít přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány. Naprosto novým elementem je právo na výmaz a jeho rozšíření na právo být zapomenut.
 • Rozšíření definice osobních údajů. Nově sem spadají i technické parametry jako e-mail, IP adresa nebo tzv. cookie v zařízení uživatele.
 • Nová je kategorie tzv. genetických a biometrických údajů, jejichž zpracování bude podléhat přísnějšímu režimu.
 • Řada firem vidí jako největší komplikaci oznamovací povinnost v případě narušení bezpečnosti údajů. Nově bude muset zpracovatel ohlásit únik či ohrožení zabezpečení osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl. V některých případech bude muset také informovat osoby a subjekty, kterých se únik týkal.
 • Směrnice zavádí princip tzv. zodpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR.
Další produkty, které by vás mohly zajímat
ReDat eXperience

Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.. 

VÍCE INFORMACÍ

 

Quality Management

Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

VÍCE INFORMACÍ

Hlasové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku?

VÍCE INFORMACÍ

Loggery

Základní funkce systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních, technologiích. ReDat disponuje loggery, které dokáží zaznamenat nejen hlas, ale i data nebo obraz. Díky tomu patří ReDat mezi velmi univerzální systémy svého druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž otevírá našim zákazníkům další netušené možnosti.

VÍCE INFORMACÍ