Skip Navigation LinksReDat > Novinky > Fórum věřitelů 2017

Fórum věřitelů 2017

20. 10. 2017
Fórum věřitelů 2017

V minulém týdnu jste se s námi mohli setkat v Hotelu Diplomat při příležitosti dalšího, tentokrát již šestého, ročníku konference Fórum věřitelů, pořádané Asociací inkasních agentur.

Klíčovými tématy konference byla ochrana osobních údajů, sdílení dat dlužníků, či zavedení nových legislativ. Jednou z nich je i nové nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, a i náš záznamový systém se s daným nařízením musel vypořádat.

Jakým způsobem bylo dosaženo shody systému ReDat s legislativou GDPR Vám na Fóru věřitelů vysvětlil Ing. Petr Novák.