Skip Navigation LinksReDat > Segmenty > Dispečinky

Řešení pro dispečinky

Potřebujete rychle a efektivně zaznamenat a vyhodnotit událost v provozní jednotce, úseku či oblasti? Je to situace, kterou dobře znáte?

Řešení pro dispečinky

ReDat je vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem. Plně pokrývá potřeby záznamu dispečerských aplikací, a to jak z pohledu telekomunikačních technologií, tak z hlediska softwarových aplikací. Ty mohou být dle zaměření dispečinku velice rozmanité (energetika, doprava, záchranné, hasičské nebo bezpečnostní složky apod.).

 • Kompletní rekonstrukce a vyhodnocování událostí dispečinku
 • Snadná dostupnost dispečerské komunikace
 • Funkce pro analýzu, reporting, školení a šetření mimořádných událostí
 • Snadná integrace s dalšími dispečerskými technologiemi
 • Centrální zálohování dat a správa systému

Čas, přesnost a dostupnost, to jsou veličiny, které hrají klíčovou roli.  Většina dispečinků dozoruje několik na sobě nezávislých kanálů. Ať jde o audio, video nebo datovou integraci ostatních systémů včetně ukládání logů. Všechny tyto vstupy bývají na sobě technologicky nezávislé, což znamená, že na sebe vzájemně „nevidí“.

Systém ReDat pro dispečinky zajistí, že budete schopni v kterýkoliv okamžik analyzovat, online sledovat nebo pouze kontrolovat vzniklé situace komplexně s využitím všech dostupných prostředků.

Řešení pro dispečinky 

Shromažďuje, synchronizuje a centrálně ukládá audio a video záznamy včetně dat dispečerských technologií.

 

Online přenáší komplexní situaci sledované jednotce, úseku či oblasti.

Uložené záznamy a data zpracovává pro potřeby společného přehrávání (časově synchronní reprodukce/rekonstrukce).

 

Nabízí funkce pro analýzu, reporting školení a šetření incidentů.

Kontaktujte nás pro více informací

 

Důraz na jednoduchost a přehlednost je základní filozofií systému ReDat. Systém je snadno ovladatelný a práce s ním velmi intuitivní.

Náhled analytické části aplikace

 

Díky velkým projektům, které už máme za sebou, můžeme s jistotou tvrdit, že umíme nahrát téměř každou technologii sledovanou na kterémkoliv dispečinku. Zkušenosti nás naučily, že jedině kompletním záznamem (telefony, vysílačky, prostorové mikrofony, obrazovky, CCTV, HID a další) můžeme získat komplexní a multimediální pohled na sled událostí. Součástí ReDat řešení je systematizace kontroly činnosti dispečerů a nástroje pro vyšetřování a analýzu incidentů.  Ty jsou navrženy tak, aby maximálně zjednodušily procesy a zachovaly přehlednost celého řešení

Typické užití systému

ARCHIVACE

ARCHIVACE

Společnost, která uchovává a vyhodnocuje záznamy hlasové komunikace, CCTV videa, videa obrazovek monitorů a logů technologií. Jsou prováděny analýzy a dokladování výkonu dispečerských a řídících služeb nebo monitoruje objekty a prostory.

ZEFEKTIVNĚNÍ

ZEFEKTIVNĚNÍ

Zefektivnění činnosti kontrolních pracovníků dodáním pružného systému, který umožňuje dálkové provádění podstatných části kontrolních činností tzv. od stolu.

RŮST

RŮST

Rostete a jste rozsáhlá organizace, které potřebuje centralizovat nahrávaná data, jejich správu a řízení přístupů.

Klíčové vlastnosti
 • Moderní design
 • Intuitivní ovládání
 • Logické uskupení prvků
 • Kontextové menu
 • Jednoduché filtrování
 • Hierarchický přístup
 • Integrovaná nápověda