Skip Navigation LinksReDat > Produkty > Aplikační platforma a Integrace

Aplikační platforma a Integrace

Aplikační platforma a Integrace

Vysokou přidanou hodnotou systému ReDat je aplikační platforma, která poskytuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů, Quality Management a integraci kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenů jednotlivých agentů. Celé prostředí aplikační platformy včetně kontrolních nástrojů k organizaci práce se záznamovým systémem je intuitivní a přehledné.

 • Řešení pro malá i velká kontaktní centra
 • Variabilita ve volbě aplikací, funkcí a modulů
 • Uživatelsky nastavitelné intuitivní prostředí
 • Sofistikovaný systém přístupových práv
 • Nástroje pro systémový audit a diagnostiku

ReDat eXperience

ReDat eXperience obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, včetně hlasových analýz a záznamu screenu agentů. Nabízí možnosti členění uživatelů i záznamových zdrojů. Ovládání je přívětivé k uživateli, čímž se zefektivní práce s aplikacemi.

 • Řešení pro Quality Management kontaktních center, dispečinků a telekomunikačních operátorů
 • Škálovatelné řešení pro malá i velká kontaktní centra
 • Možnost volby skladby aplikací
 • Intuitivní ovládání navržené z pohledu uživatele
 • Rozsáhlá jazyková podpora

Více informací...

MiFID II

Ze směrnice MiFID II vyplývá, že je nezbytné, aby si finanční instituce zajistily trvalý, bezpečný a nezpochybnitelný záznam telefonní komunikace. V případě, že finanční instituce realizuje hovory prostřednictvím pevných linek, lze tento způsob komunikace zaznamenávat standardním způsobem. V dnešní době je však většina hovorů vedena z mobilních telefonů a je tedy potřeba zabezpečit záznam i takovéto komunikace.

 • Nahrávání na infrastruktuře operátora
 • Směrování MSISDN do IP trunku
 • Tři technické varianty realizace záznamu
 • Přenos hovorových dat je z důvodu bezpečnosti silně šifrován
 • Záznam hovoru/sms/mms

Více informací...

ReDat SmartConnector

ReDat SmartConnector přináší zákazníkům svobodu při výběru záznamového systému, přičemž je přívětivý k vašim původním investicím. Je schopný vytěžit data z pořízených nahrávek jiných záznamových systémů a začlenit je do systému ReDat. ReDat SmartConnector je maximálně univerzální a umožňuje určitou míru individuálního přizpůsobení.

 • Převedení stávajících záznamů do systému ReDat
 • Aktivní spolupráce se stávajícím záznamovým systémem
 • Zpracovává a vyhodnocuje záznamy
 • Kompletní databáze a zvukové soubory
 • Vše přístupné v jednom prostředí

Více informací...

ReDat API

ReDat Aplikační Integrace (ReDat API) poskytuje podporované rozhraní pro integraci funkcí a dat záznamového systému ReDat do prostředí jiných aplikací (CRM, IS apod.). Jedná se o licencovaný modul pro ReDat eXperience. ReDat API představuje soubor knihoven a skriptů bez uživatelsky přístupného rozhraní.

 • Soubor knihoven a skriptů
 • Volání URL funkcí - http komunikace
 • Otevřený pro vývoj, lze doplnit další funkce podle požadavku zákazníka
 • Přehrávání záznamů z prostředí cizích aplikací
 • Součástí produktu je dokumentace s příklady použití

Více informací...